Doneren

De medische en dagelijkse verzorging van de dieren kost veel geld. U kunt ons steunen met een jaarlijkse donatie.

U kunt een bedrag van minimaal €7,- (het mag uiteraard ook meer zijn!) overmaken op ons rekeningnummer: NL17 INGB 0691 2428 60

Vermeld hierbij ‘Nieuwe donateur’, uw naam en adresgegevens zodat wij een goede administratie kunnen voeren.

Bent u al donateur en wilt u een extra donatie doen? Vermeld dan uw gegevens en ‘Extra donatie’. Uw geld wordt goed besteed! Als dank krijgt u 1 keer per jaar ons donateursmagazine thuis gestuurd.

Stichting Dierentehuis Zoetermeer is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat we vrijgesteld zijn van schenk- en erfbelasting bij giften en donaties.