Afstandsbeleid

Beleid inzake afstand doen van honden en katten voor inwoners van de gemeente Zoetermeer.

Het kan voorkomen dat u door omstandigheden afstand moet doen van uw hond of kat. Dergelijke beslissingen zijn zowel rationeel als emotioneel zeer ingrijpend en zullen dan ook door u zeer wel overdacht genomen worden. Ook voor uw huisdier zal het een moeilijke periode worden die veel indruk op hem of haar zal gaan maken.

Indien u afstand wenst te doen van uw hond of kat kunt u dit, telefonisch of persoonlijk, kenbaar maken aan de dienstdoende medewerk(st)er van het Dierentehuis Zoetermeer tijdens de openingstijden. De medewerk(st)er houdt een intake gesprek met u en zal veel vragen stellen zoals leeftijd, geslacht, soort, medische historie van het dier, hoe het dier zich gedraagt etc. Ook zal er naar de reden van afstand doen gevraagd worden. Meestal hoort u direct of uw dier in aanmerking komt voor herplaatsing.

Wij nemen alleen afstand honden/katten aan met een gezondheidsverklaring van de dierenarts die niet ouder is dan 3 maanden en geldig geënt, eventuele booster kan bij ons afgerekend worden. Voor honden geldt dat ze in het bezit moeten zijn van een Europees paspoort.

Bij oudere honden- en of katten (kat 10+ en hond 7+) kan de beheerder besluiten dat het betreffende dier een bloedonderzoek dient te ondergaan waardoor kan worden aangetoond dat het betreffende dier geen suikerziekte, nieraandoeningen of andere ouderdomsziekten heeft. De (eigen) dierenarts dient een verklaring te verstrekken waarin de bevindingen staan, in de verklaring dient het ID-nummer (ID-chip) van het dier te staan vermeld. Als het dier geen ID-nummer (ID-chip) heeft dient deze alsnog ingebracht te worden. De kosten voor het bloedonderzoek en het eventueel inbrengen van de ID-chip komen voor rekening van de eigenaar/ verzorger van het dier. Overige dieren die niet gechipt zijn worden door ons gechipt.

De beheerder van het Dierentehuis Zoetermeer zal aan de hand van de verklaring van de dierenarts het besluit nemen of het dier opgenomen kan worden voor herplaatsing.

U wordt tijdig geïnformeerd op welke dag u afstand kunt doen, welke bescheiden u mee dient te nemen alsmede welke kosten aan het afstand doen verbonden zijn.

Wanneer er afstand is gedaan door de rechtmatige eigenaar of namens de eigenaar gemachtigde verzorger dan vervallen na ondertekening van de afstandsverklaring alle rechten.

In het hoogseizoen en in perioden van extreme drukte kan het voorkomen dat er een wachtlijst wordt gehanteerd. Het dierentehuis zal er alles aan doen om u zo snel mogelijk te helpen.

Dierentehuis Zoetermeer gaat er van uit dat honden en katten het beste af zijn in een huiselijke omgeving. In gevallen van afstand doen waarbij dieren inmiddels een zeer respectabele leeftijd hebben bereikt, proberen we eerst in overleg met u als eigenaar andere wegen te bewandelen om het dier onder te brengen. Hierbij valt te denken aan familie, herplaatsing via een eventuele rasvereniging, huisvesting voor oudere dieren. Maar ook is overleg met uw dierenarts aan te bevelen, soms weet deze wie er nog een ouder huisdier zoekt. Ook in gevallen waarbij uw dier ernstig ziek of ernstige gebreken heeft kan de raad worden gegeven eerst in overleg te treden met uw dierenarts.