Geschiedenis

Het Dierentehuis Zoetermeer is in oktober 1992 gestart met de opvang van honden en katten.

De eerste pogingen om te komen tot de oprichting van een nieuw Zoetermeers dierenasiel begonnen reeds in het begin van de zeventiger jaren. Uiteindelijk is het in de negentiger jaren gelukt om dit plan te realiseren en kon het Dierentehuis Zoetermeer in 14 november 1992 haar deuren openen en zorg dragen voor de opvang van thuisloze honden en katten in Zoetermeer.