Ons bestuur

Profiel van Stichting Dierentehuis Zoetermeer
Kelvinstraat 57
2723 RJ Zoetermeer
Btw.nr. NL8003.888.60B01
K.v.K.   41157136

Het bestuur van de Stichting bestaat uit de hiernavolgende onbezoldigde leden.

  • L. ten Siethoff                           Voorzitter
  • G.C. Haas                                 Penningmeester
  • J.P.N. Verboom                         Secretaris
  • M.M.F. Griffioen-van de Hoek   Algemeen lid
  • M.J. Meurs-Troch                      Algemeen lid
Het beleidsplan:
Stichting Dierentehuis Zoetermeer is dienstverlener in het verzorgen van honden en -katten.
Het beheerdersteam van Stichting Dierentehuis Zoetermeer zal bij het voorbereiden en uitvoeren van het algemeen ondernemingsbeleid, het beleid mede richten op een organisatie waarin kwaliteit hoog in het vaandel staat. Kwaliteit is voor ons synoniem met dierenwelzijn. De eigenwaarde en gezondheid van het dier staan centraal. Daarnaast is klanttevredenheid een continu punt van aandacht.
Om een en ander gestalte te geven en voor een ieder aantoonbaar te maken kiezen wij ervoor om het kwaliteitssysteem te laten certificeren volgens de regeling “Besluit houders van dieren- honden en katten”.  Ons uitgangspunt is ten minste te voldoen aan Wet- en regelgeving op dierenwelzijnsgebied en te voldoen aan maatschappelijke verwachtingen.
Door de organisatie zal gestreefd worden naar de continue verbetering van kwaliteit en verbetering dieren welzijn. Daartoe wordt regelmatig het organisatiesysteem getoetst door middel van audits. Op basis van de bevindingen zal periodiek een activiteitenplan worden opgesteld waarin de doelstellingen zijn opgenomen. Management review zal plaatsvinden door het beheerdersteam.
Verbeteringen komen tot stand door te luisteren naar stakeholders
Van iedere medewerker wordt verwacht dat hij de activiteiten volgens het organisatiehandboek uitvoert en een actieve bijdrage levert aan de uitvoering van dit beleid.
Om gestructureerd aan kwaliteitszaken te werken en deze waar mogelijk te verbeteren, worden jaarlijks tijdens de beheerdersbeoordeling doelstellingen opgesteld.
Het beheerdersteam zal erop toezien dat elke medewerker van Dierentehuis Zoetermeer bekend is met dit beleid en hiernaar werkt.

Doelstelling:

De stichting heeft ten doel de oprichting en instandhouding, het beheer en de exploitatie van een dierentehuis annex dierenpension.

Hieronder vindt u onze jaargegevens.

Jaarrapport 2012    Jaarrapport 2013    Jaarrapport 2014    Jaarrapport 2015    Jaarrapport 2016   Jaarrapport 2017  Jaarrapport 2018   Jaarrapport 2019  Jaarrapport 2020