Afstandsbeleid

Beleid inzake afstand doen van honden en katten:  Inwoners gemeente Zoetermeer

Het kan voorkomen dat u door omstandigheden afstand moet doen van uw hond of kat.
Dergelijke beslissingen zijn zowel rationeel als emotioneel zeer ingrijpend en zullen dan ook door u zeer wel overdacht genomen worden. Ook voor uw huisdier zal het een moeilijke periode worden die veel indruk op hem of haar zal gaan maken.
Indien u afstand wenst te doen van uw hond of kat kunt u dit, telefonisch of persoonlijk, kenbaar maken aan de  dienstdoende medewerk(st)er van het Dierentehuis Zoetermeer tijdens de openingstijden. De medewerk(st)er houdt een intake gesprek met u en zal veel vragen stellen zoals leeftijd, geslacht, soort, medische historie van het dier, hoe het dier zich gedraagt etc.. Ook zal er naar de reden van afstand doen gevraagd worden.

Aan de hand van het telefonische intake gesprek, zal na intern overleg worden besloten of uw dier in aanmerking komt voor herplaatsing. Meestal hoort u dit direct, in een enkel geval zal u gevraagd worden terug te bellen. Wanneer uw dier in aanmerking komt voor herplaatsing wordt er direct een afspraak gemaakt wanneer het dier gebracht kan worden. In het hoogseizoen en in perioden van extreme drukte kan het voorkomen dat er een wachtlijst wordt gehanteerd. Het dierentehuis zal er alles aan doen om u zo snel mogelijk te helpen.

U wordt tijdig geïnformeerd op welke dag en tijd u afstand kunt doen, welke bescheiden u mee dient te nemen alsmede welke kosten aan het afstand doen verbonden zijn.

Dierentehuis Zoetermeer gaat er van uit dat honden en katten het beste af zijn in een huiselijke omgeving. In gevallen van afstand doen waarbij dieren inmiddels een zeer respectabele leeftijd hebben bereikt, proberen we eerst in overleg met u als eigenaar andere wegen te bewandelen om het dier onder te brengen. Hierbij valt te denken aan familie, herplaatsing via een eventuele rasvereniging, huisvesting voor oudere dieren. Maar ook is overleg met uw dierenarts aan te bevelen, soms weet deze wie er nog een ouder huisdier zoekt. Ook in gevallen waarbij uw dier ernstig ziek of ernstige gebreken heeft kan de raad worden gegeven eerst in overleg te treden met uw dierenarts..