Welkom


Dierentehuis Zoetermeer

Wij zijn een dierenopvangcentrum voor zwerf- en afstandshonden en katten afkomstig uit Zoetermeer. Daarnaast heeft het dierentehuis een pensionfunctie voor de opvang van honden en katten en dagopvang voor honden. Ons team van gemotiveerde gediplomeerde medewerkers geassisteerd door enthousiaste vrijwilligers zorgt dagelijks liefdevol voor de honden en katten.  Samen met het bestuur zorgen we ervoor dat het dierentehuis blijft voldoen aan de modernste eisen op het gebied van verzorging en opvang; we innoveren continu zowel op het gebied van dierenwelzijn alsmede arbeidsomstandigheden en veiligheid voor mens en dier.

Onze openingstijden zijn zo ingesteld dat we in de ochtend alle tijd en aandacht hebben voor de verzorging van de honden en katten en ’s middags zijn we er voor onze klanten. Wij zijn doordeweeks geopend van 13.30 uur tot 16.30 uur en op zaterdag van 11.00 uur tot 16.00 uur. Voor het oriënteren op de asielhonden en -katten hoeft u geen afspraak te maken, u bent altijd van harte welkom om tijdens de openingstijden langs te komen. Om te voorkomen dat de dieren onnodig stress hebben, worden er geen rondleidingen gegeven.

Stichting Dierentehuis Zoetermeer is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat we vrijgesteld zijn van schenkbelasting en erfbelasting (giften, donaties).klik hier voor meer info

Persoonsgegevens worden conform de Algemene verordening gegevensbescherming verwerkt. U kunt gebruikmaken van het recht om bij Stichting Dierentehuis Zoetermeer een inzageverzoek te doen met betrekking tot de Persoonsgegevens die over u zijn verwerkt. Altijd zal er afweging worden gemaakt van belangen.
U heeft als betrokkene het recht om gegevens te verbeteren, aan te vullen, af te schermen of te verwijderen, als de vastgelegde gegevens onjuistheden bevatten, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift. De verzoeker krijgt binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk bericht of en in hoeverre aan het verzoek wordt voldaan, met in geval een (gedeeltelijke) weigering de redenen hiervoor. De beslissing wordt vervolgens zo spoedig mogelijk ten uitvoer gebracht.